کد های رنگ دستبند و گوشواره چرم

دستبند ها و گوشواره های چرم در ۴ طیف رنگی زیر (سبز، آبی، زرد و قرمز) قابل سفارش هستند.

جهت انتخاب دقیق تر رنگ مورد نظرتان از اعداد نوشته شده در زیر هر دستبند استفاده نمایید.

۱- طیف رنگی سبز

 

۲- طیف رنگی آبی

۳- طیف رنگی زرد

۴- طیف رنگی قرمز